susmaugti

susmaugti
1 susmáugti tr. 1. Rtr spaudžiant suimti (gerklę), suvaržyti kvėpavimą: Tetą suėmė toks apmaudas, kad jai net gerklę susmaugė . 2. nusmaugti, uždusinti: Sėdėdavo kai senis susmáugtas – jokio gyvumo Šd. 3. padaryti per vidurį laibesnį, suveržti: Tos mergos dabar tai susmáugia pilvus, tai atrodo kaip skruzdės Šn. Be vidurių, susmaugtà karvė, gėrimas tik turi (gyva tik vandeniu) Klt. Sukdavo apie ją lyg bitės apie dobilėlius ir už susmaugtos palaidinėlės užberdavo po gerą saują saldainių J.Marc. Puodas susmaugtu kakleliu . | refl. Š: Mergos susismaugę kaip skruzdės ir vaikščioja . \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • susmaugti — susmáugti vksm. Dabar̃ margáitės váikščioja pilvùs susmáugusios …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsmaugti — 1 parsmaugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmaugti — 1 pasmaugti tr. 1. H173, Sut, N, K, M, LL262, Rtr, Š smaugiant nužudyti: Virve pasmaugsiu R343. Ar tu pasmaugamas nori, ko tu čia atejai J. Sako, nakčia jis vos vos nepasmaugęs kunigaikštienės V.Krėv. Smaugtinai pasmaugė žmogų Krž. Nebijojai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažarstys — pažarstỹs sm. (3b) Ssk žr. pažastis: 1. Pažarstỹ rankovė atiro Ėr. A dabar pãžarsčio jau nebeveržia? Dl. Pasikišk karvelius po abiem pažarsčiais ir sėdėk BsMtII171. Vieni jenarolai vedė karalių po pãžarsčiu, karalienę – kiti LMD(Ėr). 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmaugti — 1 persmaugti tr. 1. L, Rtr, Š, NdŽ aplink įveržti, įsmaugti: Parsmaugtas bitinėlis, t. y. par vidurį laibas J. Merginos per liemenį persmaugtos Gs. Aš labai parsmaugta – kaip skruzdėlė Krč. Virvagaliu persmaugė pusiau Dglš. Jo noselė persmaugta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piesmaugti — 1 piesmaugti (dial.) žr. 1 prismaugti 2. | refl.: Avė jau uždususi buvo, pysismaugusi virve Klp. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismaugti — 1 prismaugti tr. 1. BzF173, NdŽ, Plv, Grd, Pln spaudžiant suimti (už gerklės), pridusinti: Aną prismaugė už gerklės, ka nešauktų Kv. Nepasirodyk, ka vežiesi pinigų, kad tave neprismaugtų kas Jrb. Lapinas pamėlynavo tartum prismaugtas, akys išlipo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”